Tietosuojaseloste - päivitetty 22.3.2023

Käyttäessäsi tätä Palvelua, hyväksyt tämän tietosuojakäytännön mukaisen henkilötietojen käytön. Henkilötietojen huolellinen ja varovainen käsittely on meille PJ Control Oy:ssa (jäljempänä “PJC” tai “me”) tärkeää. Käsittelemme henkilötietoja noudattaen EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) ja muiden soveltuvien tietosuojalakien ja -määräysten mukaisesti. Henkilökohtaiset tiedot ovat mitä tahansa tietoja, joista henkilö (jäljempänä ”Käyttäjä” tai “sinä”) voidaan tunnistaa.

Huomaathan, että verkkosivustomme voivat sisältää linkkejä muiden yhtiöiden sivuille tai palveluihin, joilla on meistä erilliset, omat tietosuojakäytäntönsä.

Rekisterin nimi

PJ Control Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri

Rekisterinpitäjä

Rekisterin pitäjä on PJ Control Oy, Koivuvaarankuja 2 C, 01640 VANTAA

Rekisterin pitämisen peruste

Keräämme verkkosivuillamme tietoja, jotta voimme tarjota palveluamme ja sivuston kävijöille paremman käyttökokemuksen, ylläpitää asiakassuhteita sekä hoitaa palvelun edellyttämiä yhteydenottoja. 

 

Henkilötietojen keräys

Keräämme henkilötietoja, joita saamme meidän verkkosivulta sekä vuorovaikutuksessa asiakkaidemme, kumppaneidemme ja muiden sidosryhmin kanssa. Ne voivat olla itsemme tai valtuutettujen kumppaneiden keräämiä tietoja.

Sivujen kautta lähetetyt lomakkeet sisältävät henkilötietoja, kuten etunimi, sukunimi sekä sähköpostiosoite. Lähettämällä lomakkeen hyväksyt, että antamasi henkilötiedot tallennetaan järjestelmään pyytämäsi palvelun toteuttamiseksi.

Tiedot voivat olla myös käytössämme olevien palveluiden keräämiä.

Lisäksi saamme tietoja viranomaisten pitämistä rekistereistä, luottotieto- ja asiakashäiriörekisteristä sekä muista luotettavista rekistereistä.

Saatamme kerätä tietoja myös automaattisesti, kun Käyttäjä käyttää palveluamme. Nämä tiedot käsittävät:

 • Käyttäjän aktiivisuuden perusteella tallentuvat tiedot sekä tapahtumatiedot, jotka lähetetään statistiikka- ja markkinointityökaluihin.
 • Käyttäjän lataukset palvelussa.

Saamme myös teknisiä käyttäjätietoja palvelustamme, kuten:

 • Aikaleimoja ja lokitietoja liittyen palvelun käyttöön.
 • Tietoja laitteista, joita käytetään palveluun pääsemiseksi, mukaan lukien IP-osoitteet ja ohjelmistoversiot. Nämä tiedot saadaan Käyttäjän selainten ja evästeiden avulla.
 • Klikkaukset palvelussa ja lomakkeiden täyttötiedot.
 • Markkinointievästeet kohdennetun mainonnan esittämiseen.

Lisätietoa evästeistä voit lukea käyttöehdoistamme www.pjc.fi/sivuston-kayttoehdot

Emme yhdistä emmekä tallenna näitä tietoja henkilötietojen yhteyteen.

Henkilötietojen käyttö

Voimme käsitellä tai käyttää henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin:

 • Tuotteiden ja palveluiden tarjoaminen Käyttäjälle.
 • Kommunikointi Käyttäjän kanssa, pyydettyjen tietojen toimittaminen, tapaamisten tai muiden tapahtumien järjestäminen ja edistäminen.
 • Liiketoimintamme hoitaminen mukaan lukien henkilötietojen käsittely osana kyselyjä ja tutkimusta, data-analytiikkaa, markkinointitutkimusta tai muita tarkoituksia.
 • Sopimussuhteen hoitaminen Käyttäjän kanssa.
 • Lakisääteisten vaatimusten noudattaminen.
 • Järjestelmiemme käytön seuranta.
 • Tuotteidemme ja palveluidemme markkinointi.

Henkilötietojen käsittely voi perustua sopimussuhteeseen, oikeudelliseen velvoitteeseen, suostumukseen tai oikeutettuun etuumme, jotta voimme harjoittaa ja ylläpitää liiketoimintaamme tehokkaasti.

Henkilötietojen jakaminen

Emme jaa henkilötietoja kolmansille osapuolille, paitsi:

 • IP-osoitteet ja markkinointievästeet, joita ei yhdistetä muihin henkilötietoihin
 • kun valtuuttamamme palveluntarjoajat tarjoavat palveluita meidän puolestamme ja ohjeidemme mukaisesti. Valvomme kuitenkin Käyttäjän henkilötietojen käyttöä ja olemme niistä vastuussa kaikissa tilanteissa
 • jos olemme osallisena fuusiossa, yrityskaupassa, tai liiketoiminnan tai sen osan myynnissä;
 • kun me uskomme vilpittömin mielin, että tietojen antaminen on välttämätöntä oikeuksiemme suojelemiseksi, Käyttäjän turvallisuuden tai muiden turvallisuuden suojelemiseksi, petoksen tutkimiseksi, tai valtiovallan vaatimusten täyttämiseksi.

Emme myy Käyttäjien henkilötietoja kolmansille osapuolille.

Henkilötietojen siirtäminen EU:n/ETA:n ulkopuolelle

Pääsääntöisesti emme siirrä Käyttäjien henkilötietoja EU:n/ETA:n ulkopuolelle. Osa käyttämästämme statistiikka- ja markkinointipalvelujen tarjoajista toimii Yhdysvalloissa. Kun nämä palveluntarjoajat tarjoavat meille palveluita, saatamme joutua siirtämään joitakin Käyttäjien tietoja Yhdysvaltoihin kuten IP-osoitteet statistiikkaan tai sähköposti-, yritys- ja nimitiedot markkinoinnin tai myynnin järjestelmään. Näissä tilanteissa palveluntarjoajamme ovat sitoutuneet tarjoamaan tietosuojaa Euroopassa koskevien lakien vaatiman riittävän tietosuojan tason sekä noudattamaan Privacy Shield -sopimusta.

Henkilötietojen säilyttäminen

Käyttäjän henkilötietoja tullaan säilyttämään vain niin kauan kuin on se tarpeen tässä tietosuojapolitiikassa määriteltyjen tavoitteiden täyttämiseksi. Kun laki, meidän oikeutemme tai velvollisuutemme tai Käyttäjän oikeudet tai velvollisuudet eivät enää edellytä Käyttäjän henkilötietojen säilyttämistä, tuhoamme kyseiset henkilötiedot. Kun Käyttäjä esimerkiksi pyytää poistamaan tietonsa palvelusta, tuhoamme tiedot. Teknisten syiden vuoksi tällaisissa tilanteissa henkilötietoja säilytetään varmuuskopioissamme enintään vuoden ennen kuin ne tuhotaan.

Pyrimme pitämään hallussamme olevat henkilötiedot oikeina ja ajantasaisina poistamalla tarpeettomia tietoja sekä päivittämällä vanhentuneita tietoja.

Pääsy henkilötietoihin on rajattu henkilöihin (PJ Control Oy:n työntekijät ja valtuutetut yhteistyökumppanit), jotka tarvitsevat pääsyn tietoihin voidakseen suorittaa tehtävänsä ja velvollisuutensa.

Käyttäjän tietosuojaoikeudet

Käyttäjällä on oikeus saada, oikaista, päivittää, muuttaa tai poistaa tallennetut henkilötietonsa. Käyttäjällä on oikeus vastustaa ja rajoittaa tiettyjä tietojenkäsittelyjä, kuten profilointia markkinointitarkoituksiin. Ne henkilötiedot, jotka ovat välttämättömiä tässä tietosuojaselosteessa määritettyjen tavoitteiden täyttämiseksi ja/tai joita laki edellyttää, ei Käyttäjä voi kuitenkaan poistaa.

Käyttäjällä on oikeus, lain edellyttämissä rajoissa, tietojen siirrettävyyteen, toisin sanoen oikeus saada henkilötietonsa jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä, konelukuisessa muodossa ja siirtää henkilötietonsa toiselle rekisterinpitäjälle.

Lapsia koskevat tiedot

Palvelumme ei ole suunnattu alle 16-vuotiaille lapsille. Jos havaitset, että alle 16-vuotias lapsi on antanut meille henkilötietojaan, ole hyvä ja ota yhteyttä meihin.

Turvallisuus

Suhtaudumme turvallisuuteesi vakavasti. Teemme erilaisia toimenpiteitä suojellaksemme henkilötietoja häviämiseltä, väärinkäytöltä ja niiden luvattomalta saamiselta tai paljastamiselta. Nämä toimenpiteet tehdään ottaen huomioon keräämiemme, käsittelemiemme ja säilyttämiemme tietojen arkaluonteisuuden sekä nykyisen teknologian.

Muutokset Tietosuojaselosteessa

Saatamme päivittää tätä tietosuojaselostetta ajoittain toimintamme ja/tai sovellettavan lainsäädännön muutosten mukaan. Suosittelemme, että Käyttäjä vierailee tällä sivustolla aika ajoin nähdäkseen uusimman version.

Voit ottaa tietosuoja-asioissa yhteyttä:

Mikko Pokki, myyntijohtaja