IFM

Ifm on teolisuuden digitalisaation kärkiyritys, joka yhdistää anturi- ja automaatiotekniikan digitaalisiin palveluihin.
Ifm kehittää ja valmistaa antureita, valvonta- ja ohjausjärjestelmiä sekä kenttäväyläteknologiaa useille teollisuudenaloille, kuten elintarvike-, paperi- ja metalliteollisuuteen.

Ifm on saksalainen perheyhtiö, joka toimii 80 maassa ja työllistää n. 6000 henkeä.

IFM Liitäntätekniikka

Antureiden, toimilaitteiden ja jakelijoiden liittimet ovat pysyvästi ja luotettavasti tiiviitä jopa ilman työkaluja suoritetussa asennuksessa.

IFM Paineanturit

IFM:n tarjonnassa on laaja valikoima elektronisia paineantureita, jotka vastaavat erilaisten teollisten sovellutusten vaatimuksia.

IFM Pulssianturit

Monissa valmistusprosesseissa ja tuotantoprosesseissa, liikkuvassa kalustossa ja uusiutuvan energian alalla, ovat kulma-anturit vahvistaneet paikkansa luotettavina mittausmuuntimina tarkkoihin asemointitehtäviin. Ne muuntavat kiertoliikkeet digitaalisiksi signaaleiksi.

IFM Magneettikytkimet

Magneettianturit ovat kulumattomia ja niitä käytetään ilman kosketusta tapahtuvaan paikannukseen.

IFM Pyörintävahdit

Monissa teollisissa sovellutuksissa on käyttölaitteiden kierroslukua tai pysäytyksiä valvottava. Räjähdysvaarallisilla alueilla voidaan kierroslukuantureiden avulla luotettavasti tunnistaa käyttölaitteiden pysäytykset, kierrosluvun ylitykset ja alitukset sekä hihnakuljettimien hihnan repeytyminen.

IFM Induktiiviset anturit

Induktiiviset anturit ovat nykypäivän teollisuudelle korvaamattomia.

IFM Kapasitiiviset anturit

Kapasitiivisia antureita käytetään kaikenlaisten kohteiden kosketuksettomaan tunnistukseen. Päinvastoin kuin induktiiviset anturit, jotka tunnistavat ainoastaan metalliset kohteet, kapasitiiviset anturit tunnistavat myös ei-metalliset kohteet.

IFM Virtausanturit

Nesteet ja kaasut. Muunneltava prosessiliitäntä adapterien avulla. Versiot hygienisiin tiloihin. Virtausvalvonta, myös agressiivisille aineille

IFM Pinnankorkeusanturit

Hyvä luotettavuus mekaanisten komponenttien eliminoinnin ansiosta. Laitteet pinnankorkeuden raja-arvotunnistukseenja jatkuvaan mittaukseen. Sopii kaikille yleisille teollisuus- ja prosessinesteille. Erilaiset toimintaperiaatteet: Mikroaaltotutka, kapasitiivinen ja hydrostaattinen.

IFM Lämpötila-anturit

Lämpötila on koneissa ja laitteissa useimmiten mitattu fysikaalinen suure.

IFM Asennustarvikkeet ja kiinnitysteknologia

Anturin oikea asennus ja varma pito ovat luotettavan toiminnan kannalta ratkaisevia. Laajassa valikoimassa on asennuskulmarautoja, pantoja, asennuslevyjä, erilaisia adaptereita ja useita kokonaisia asennussarjoja.

IFM Analyyttiset anturit

Kompaktit johtokykyanturit elintarviketeollisuuteen. Kestävät anturit öljyn kunnonvalvontaan. Induktiiviset ja konduktiiviset johtokykyanturit. Suhteellinen kosteus ja partikkelikonsentraatio.

IFM Kuituoptiikka

Jos optoelektronisten vakioantureiden asennukseen jää vain vähän tilaa, otetaan käyttöön kuituvalokennojärjestelmät, joita kutsutaan myös kuituoptisiksi järjestelmiksi.

IFM Turva-anturit

Automatisoinnin turvatekniikka on osaltaan vastuussa ihmisen ja koneen turvallisesta yhteistyöstä.

IFM Etäisyysanturit

Suuri toimintaetäisyys, luotettava taustavaimennus, kestävä rakenne.

IFM Heijastimet ja optiikka

Pyöreät tai suorakaiteenmuotoiset prismaheijastimet. Erikoisprismaheijastimet laservalolle.

IFM Sylinterianturit

Sylinteriantureita käytetään männän asennon tunnistamiseen paineilmasylintereissä.

IFM Tunnistusjärjestelmät

Automaatisesta identifioinnista on tullut standardi tuotanto-, intralogistiikka- ja kuljetinsovellutuksissa.

IFM Teollisuuden tiedonsiirto - AS-i - IO-link

AS-i on valmistajasta riippumaton standardi ensimmäisen kenttätason toimilaitteiden ja antureiden liittämiseen.

IFM AS-i turvateknologia

AS-i on yksinkertainen ja taloudellinen johdotusjärjestelmä teollisuuskommunikaation ensimmäiselle tasolle.

IFM Virtalähteet ja jännitesyöttö

Jännitelähteet, sulakkeet ja kytkentävahvistimet.

IFM Ultraäänianturit

Ultraäänianturit mahdollistavat luotettavan paikannuksen ja jatkuvan kiinteiden, jauhemaisten ja nestemäisten aineiden tarkan etäisyyden mittauksen.

IFM Venttiilianturit

Kaikkialla siellä, missä teollisessa prosessitekniikassa käsitellään nesteitä, ilmaa tai kaasua, käytetään venttiilejä annosteluun ja ohjaukseen.

IFM Turvareleet

Turvareleille on monenlaisia liitäntämahdollisuuksia turvakytkentälaitteisiin.

IFM Valokennot

Korkealuokkaiset optoelektroniset anturit erilaisiin sovellutuksiin

IFM Tärinäanturit

Luotettava DIN ISO 10816 mukainen kokonaistärinän jatkuva valvonta. Koneeseen integroitu laitoksen tai laitteiston hajautettu valvonta. Kentälle asennettavista analogisista kompaktitärinäantureista älykkäisiin, ohjauskeskukseen asennettaviin diagnostiikkayksiköihin.