IFM Analyyttiset anturit

Johtokyky on mittari sille, miten hyvin aine johtaa sähköä. Siihen vaikuttaa aineessa olevien vapaiden ionien (suolat, hapot, emäkset) lukumäärä ja aineen lämpötila: mitä enemmän vapaita ioneja, sitä suurempi johtokyky. Johtokykyanturi koostuu tyypillisesti kahdesta metallilevystä, jotka ovat kosketuksessa mitattavaan aineeseen. Kun nämä kaksi elektrodia upotetaan johtavaan nesteeseen ja niihin kytketään jännite, niiden välillä alkaa kulkea sähkövirta.

Positiivisesti varautuneet ionit (kationit) liikkuvat kohti negatiivisesti varautunutta elektrodia ja negatiivisesti varautuneet ionit (anionit) liikkuvat kohti positiivisesti varautunutta elektrodia. Mitä enemmän aineessa on vapaita ioneja, ja mitä suurempi sähköinen johtokyky aineella on, sitä suurempi on virta.

Johtokykyantureissa käytettävä teknologia vaihtelee mallin mukaan. On olemassa konduktiivisia ja induktiivisia johtokykyantureita.